Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Tam Dương

Ngày đăng: 27/09/2017  - Lượt xem: 1048

Sáng 27/9/2017, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND thị trấn Hợp Hòa, xã Duy Phiên và UBND huyện Tam Dương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh và lãnh đạo một số tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận giám sát

Từ năm 2016 đến 30/7/2017 UBND huyện đã tiếp 380 lượt công dân; tiếp nhận 108 đơn thư kiến nghị, KNTC của công dân, trong đó 45 đơn KNTC, kiến nghị thuộc thẩm quyền; 63 đơn KNTC, kiến nghị không thuộc thẩm quyền. UBND thị trấn Hợp Hòa đã tiếp 46 lượt công dân; tiếp nhận 19 đơn đề nghị của công dân, không có đơn thư KNTC; đã giải quyết và tổ chức hòa giải 15 đơn; còn 4 đơn đang giải quyết. UBND xã Duy Phiên đã tiếp nhận 18 đơn đề nghị của công dân chủ yếu về lĩnh vực đất đai, không có đơn thư KNTC; đã giải quyết 100% đơn đề nghị của công dân, không có vụ, việc tồn đọng, kéo dài. Các đơn, thư KNTC, kiến nghị phản ánh đều được UBND các cấp, các đơn vị chức năng xử lý, phân loại, giải quyết và trả lời công dân theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn theo quy định, không có vụ, việc tồn đọng, kéo dài.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện Tam Dương, xã Duy Phiên, thị trấn Hợp Hòa làm rõ một số nội dung liên quan đến trách nhiệm tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; nguyên nhân một số vụ việc tồn đọng, kéo dài; vai trò, mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính - trị xã hội với UBND trong việc giám sát, tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc bố trí, sắp xếp cán bộ tiếp công dân; điều kiện, phương tiện, trình độ đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết KNTC từ cấp huyện đến cơ sở; công tác lưu trữ hồ sơ tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC của công dân; đánh giá vai trò người đứng đầu chính quyền cơ sở đối với công tác tiếp công dân...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC của huyện Tam Dương trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Tam Dương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân. Các cấp, ngành chức năng cần quan tâm thực hiện đúng quy trình giải quyết đơn thư KNTC, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của người đứng đầu; tổ chức thực hiện kịp thời, triệt để các kết luận, quyết định giải quyết đơn thư KNTC đã có hiệu lực pháp luật; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực để thực hiện tốt việc tiếp và xử lý đơn thư KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; nắm chắc tình hình KNTC ở cơ sở để kịp thời xử lý, giải quyết, nhất là những vụ việc KNTC phức tạp, đông người, những vụ, việc mới phát sinh từ cơ sở…

Tác giả: Lê Minh Tiến - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1048

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website