MTTQ huyện Vĩnh Tường với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 15/02/2017  - Lượt xem: 784

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được những kết quả quan trọng.

Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, bám sát văn bản hướng dẫn của MTTQ tỉnh, sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cơ sở triển khai thực hiện. MTTQ các cấp đã thực hiện tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác, nơi làm việc; hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử. Giám sát và vận động Nhân dân giám sát công tác bầu cử. Qua đó đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp.Kết quả, đã bầu được 03 đại biểu Quốc hội; 10 Đại biểu HĐND tỉnh; 40 Đại biểu HĐND huyện và 750 đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo cơ cấu, thành phần theo dự kiến.

Đối với công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật, MTTQ huyện đã phối hợp với cơ quan tư pháp, các tổ chức thành viên và MTTQ các xã, thị trấn trong huyện tổ chức trên nhiều buổi tọa đàm tuyên truyền pháp luật, về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho hơn 7 ngàn lượt cán bộ Mặt trận cơ sở, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận, Tổ hòa giải cơ sở, các câu lạc bộ pháp luật và các nhóm nòng cốt của các xã nông thôn mới; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện vào các dự án luật, pháp lệnh cụ thể như: Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân...; Đồng thời chủ động tham gia xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương theo quy định; Phối hợp thực hiện triển khai đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác, tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014 - 2016”.

Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, Uỷ ban MTTQ huyện đã bám sát văn bản hướng dẫn của cấp trên, triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ cơ sở lựa chọn các nội dung, hình thức giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.Ngay từ đầu năm, Uỷ ban MTTQ huyện đã xây dựng chương trình thực hiện 12 cuộc giám sát trong năm 2016. Nội dung: Giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Giám sát tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp của học sinh,... Phối hợp tham gia Đoàn giám sát với Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và việc tạm giam, tạm giữ tại cơ quan Cảnh sát điều tra huyện. Qua các cuộc giám sát đã tập hợp ý kiến, góp ý, kiến nghị với chính quyền địa phương và các ngành chức năng làm tốt hơn các lĩnh vực chịu giám sát, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thực hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, sau cuộc bầu cử  Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới, MTTQ huyện Vĩnh Tường đã tiếp tục làm tốt công tác tổ chức các hội nghị để Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với hàng nghìn lượt cử tri tham dự, đóng góp hàng chục lượt ý kiến. Các ý kiến của cử tri đã kiến nghị gửi gắm tâm tư nguyện vọng đều được MTTQ huyện tổng hợp đầy đủ báo cáo HĐND huyện, MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Công tác tiếp dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều đổi mới, MTTQ huyện đã bố trí, phân công cán bộ trực tiếp công dân. Trong năm 2016 đã tiếp nhận 05 đơn thư, tiếp 04 lượt công dân. Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo được nghiên cứu, phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Các kiến nghị, đề nghị của công dân được tổng hợp đầy đủ, báo cáo cấp ủy, HĐND, UBND để xem xét giải quyết, cơ bản không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Những kết quả của MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong nhân dân, từng bước cải thiện năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, phấn đấu đưa huyện Vĩnh Tường về đích Nông thôn mới năm 2017./.

Tác giả: Văn Tiến Vững - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Vĩnh Tường - Số lần được xem: 784

Video

Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019 Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024
Xem tất cả »


Liên kết website