Một số kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 Bộ chính trị (khóa XI) của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 24/11/2016  - Lượt xem: 746

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội. Ảnh: Duy Thắng

Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Quy chế) và Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quy định); Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành kế hoạch chỉ đạo HND các huyện thành thị nghiêm túc triển khai, quán triệt, Quy chế, Quy định tới cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân; Tổ chức 03 Hội nghị cấp tỉnh cho trên 300 học viên là cán bộ cơ sở, chi, tổ hội, Tuyên truyền viên cơ sở, 24 lớp tập huấn tại các cơ sở Hội cho chi hội trưởng, chi hội phó, chủ nhiệm các Câu lạc bộ...; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chi cục Quản lý thị trường, Ngân hàng chính sách xã Hội, MTTQ  và HND các huyện, thành, thị thực hiện 07 cuộc giám sát với những nội dung trọng tâm, trọng điểm như: Vốn quỹ hỗ trợ nông dân, tình hình kinh doanh mua bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chương trình, Dự án, Đề án hỗ trợ nông dân phát triền kinh tế… Qua giám sát, đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc để kiến nghị với HĐND, UBND các cấp, các cơ quan chức năng liên quan kịp thời điều chỉnh những quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhân dân.

HND các huyện, thành, thị phối hợp h với MTTQ, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tham gia giám sát, phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt Hội để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và chỉ đạo HND các xã, phường, thị trấn lồng ghép tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Quy chế, Quy định, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt ở địa phương.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhìn chung các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nghiêm túc, quán triệt sâu, rộng, đồng bộ, chính xác, kịp thời. Kết quả bước đầu đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn số hạn chế như:

- Việc triển khai thực hiện Quy chế, Quy định còn chậm, một số văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện của các cấp Hội còn mang tính sao chép, thiếu chủ động, thiếu tính cụ thể, từ đó dẫn đến có sự nhận thức khác nhau giữa các địa phương nên  khó thực hiện thống nhất.

- Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa HND với MTTQ, các đoàn thể cùng cấp, còn lúng túng trong việc triển khai tổ chức thực hiện Quy chế, Quy định; Chưa xây dựng, quy định cụ thể cho chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đoàn thể mình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Quy chế, Quy định trong thời gian tới các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Hội Nông dân các cấp và hội viên Hội nông dân ở cơ sở.

- Phối hợp với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đối với những nội dung có liên quan theo Quy chế. Tổ chức các hội nghị góp ý và tập hợp ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy định; Phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đối thoại theo định kỳ hằng năm giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp với nhân dân.

- Các cấp Hội cần chủ động bám sát vào các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tế hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Báo cáo kịp thời kết quả giám sát và phản biện xã hội, các nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ cho MTTQ, cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và HND cấp trên. 

Tác giả: Bài, ảnh: Nguyễn Duy Thắng - Nguồn: Hội Nông dân tỉnh - Số lần được xem: 746

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website