Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Phát huy vai trò của MTTQ huyện Yên Lạc trong nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với Chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân
08/11/2018
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND và sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, kinh tế - xã hội của huyện Yên Lạc luôn có mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện luôn tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng.
Xem chi tiết »
Cái gốc của người cách mạng, cội nguồn sức mạnh của Đảng
07/11/2018
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, coi đó là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng.
Xem chi tiết »
Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng
01/11/2018
14:33:00 - Thứ tư, 31/10/2018 Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng trước những biến chuyển chưa từng thấy của tình hình thế giới.
Xem chi tiết »
Tạo nền tảng vững chắc để bứt phá về đích
30/10/2018
Với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, trong nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
Xem chi tiết »
Thực hiện quy chế dân chủ - cách làm ở huyện Tam Đảo
25/10/2018
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai các giải pháp gắn thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Xem chi tiết »
Tăng cường đối thoại, giải quyết bức xúc từ cơ sở
12/10/2018
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần tăng cường sự phối hợp của cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương để tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết thấu tình đạt lý từ cơ sở, cũng như giám sát các kết luận sau thanh tra phải được làm tới nơi tới chốn đảm bảo chất lượng.
Xem chi tiết »
Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII)
10/10/2018
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết T.Ư 4).
Xem chi tiết »
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Sông Lô trong sạch, vững mạnh
09/10/2018
Sông Lô là huyện miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên là 15.031,77ha với tổng dân số 98.316 người. Toàn huyện có 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn), với gần 6 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 46 chi, Đảng bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân đ­ược cải thiện; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội đư­ợc giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Xem chi tiết »
Đảng bộ xã Đồng Tĩnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
28/09/2018
Xác định sinh hoạt chi bộ có nội dung và chất lượng tốt sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Tĩnh (Tam Dương) đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Xem chi tiết »
Chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Lạc
27/09/2018
Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10 Phóng sự tự hào hàng Việt Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận đông Toàn xân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn minh Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Cán bộ Mặt trận Tổ quốc học tập và làm theo lời Bác
Xem tất cả »


Liên kết website