Giao thông nông thôn tạo động lực phát triển kinh tế

Ngày đăng: 28/09/2018  - Lượt xem: 80

Thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2017 - 2020, thời gian qua, phong trào xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh được các địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Do đó, mạng lưới GTNT trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển GTNT giai đoạn 2017 - 2020 là bước chuyển tiếp của Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2015. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Sở GTVT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về phê duyệt Đề án phát triển GTNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020; ban hành Hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện các dự án GTNT trên địa bàn tỉnh với cơ chế thanh quyết toán đặc thù, áp dụng thiết kế mẫu, giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện... để giảm chi phí đầu tư.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng GTNT hàng năm từ ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, phát triển GTNT tại các địa phương. Nhờ đó, đến tháng 9/2018, toàn tỉnh cứng hóa được hơn 77/138km đường trục xã, với tổng kinh phí hơn 68 tỷ đồng.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 25, mạng lưới đường GTNT không chỉ được xây dựng, kết nối đến nhiều địa phương, mà chất lượng hệ thống đường GTNT cũng ngày càng được nâng cao; công tác nhựa hóa, bê tông xi măng hóa mặt đường đã được phát triển. Phong trào xây dựng đường GTNT được nhân dân các địa phương ủng hộ bằng nhiều hình thức như: Đóng góp tiền, ủng hộ xi măng, vật liệu xây dựng (đá, cát) và nhiều trợ giúp khác, điển hình như các hộ dân thôn Quẵng, xã Tiên Lữ (Lập Thạch); thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo và thôn Làng Len, xã Hải Lựu (Sông Lô).

Từ đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng nông thôn và giữa các vùng nông thôn với các khu vực khác.

Tuy đã có bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước, nhưng việc xây dựng kết cấu hạ tầng GTNT trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do: Cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, cùng với đó là các nghị định, thông tư, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng được ban hành nhưng còn chậm, chưa kịp thời nên các địa phương còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Việc huy động nguồn vốn đối ứng và đóng góp của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh chủ yếu đầu tư cho các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nên các xã khác không có nguồn để triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền,vận động của địa phương chưa thực sự được chú trọng, một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chưa hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới nên còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa phát huy được vai trò chủ thể và sức mạnh của cộng đồng dân cư.

Để hoàn thành mục tiêu cứng hóa 209km đường GTNT (đạt 100%) theo Nghị quyết số 25, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 160 tỷ đồng. Ngành GTVT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho GTNT, GTNĐ hằng năm cho các địa phương đạt chuẩn trong giai đoạn trước (mới cứng hóa đạt 50%) tiếp tục cứng hóa các tuyến còn lại trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết và dần nâng cao chất lượng tiêu chí để tiến tới đạt xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Đề nghị UBND các thành phố, các huyện thị, xây dựng cơ chế, ban hành Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng GTNT trên địa bàn (phần đối ứng của cấp huyện ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh) tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương; chỉ đạo UBND các xã bố trí và huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa để triển khai các công trình, dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng GTNT.

Đối với những địa phương không có nguồn vốn đối ứng, không huy động được nguồn xã hội hóa, tuyệt đối không triển khai xây dựng, chạy đua theo thành tích và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng GTNT. Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực để khuyến khích thực hiện phong trào phát triển GTNT; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trên nguyên tắc "dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi" trong việc xây dựng và phát triển GTNT.

Từ đó, góp phần phát triển GTNT bền vững, tạo sự gắn kết nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Video

Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10
Xem tất cả »


Liên kết website