Đức Bác - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 25/07/2018  - Lượt xem: 231

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, song,, với sự đoàn kết, thống nhất cao giữa chính quyền và nhân dân, xã Đức Bác đã "cán đích" nông thôn mới (NTM) năm 2017, trở thành địa phương đi đầu trong phong trào chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM ) năm 2017 trên địa bàn huyện Sông Lô.
Diện mạo xã nông thôn mới Đức Bác (Sông Lô) ngày càng khởi sắc.

 

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bác cho hia sẻchúng tôihay: "Đức Bác triển khai chương trình xây dựng NTM trong điều kiện là xã có địa bàn rộng, nhân dân chủ yếu đi làm ăn xa, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.: Diện tích của 3 trường học và chợ đều không đảm bảo theo quy định, cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu, môi trường ô nhiễm, sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.... Nguồn kinh phí đầu tư hoàn thiện các tiêu chí NTM cần rất nhiều, trong khi nền kinh tế suy thoái, ngân sách từ các cấp còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực trong nhân dân gặp nhiều khó khăn".

Vì vậy, để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM một cách có hiệu quả, Ban cChỉ đạo xây dựng NTM của xã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ giúp việc; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Với quan điểm phát triển kinh tế là "đòn bẩy", "bước đệm" vững chắc cho chương trình NTM, đánh giá đúng lợi thế của địa phương là kinh doanh thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực như: Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiếp cận các nguồn vốn chính sách, mặt bằng sản xuất....

Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất; nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi được áp dụng và nhân ra diện rộng như: Nuôi lợn nái ngoại sinh sản, nuôi cá lồng trên sông, trồng hoa và cây cảnh... giúp nhân dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập;, tạo nên động lực, sức mạnh đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. của địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện là yếu tố "then chốt" quyết định đến sự thành công của chương trình, Ủy ban MTTQ xã, các Ban Phát triển thôn tích cực triển khai tuyên truyền đến từng hộ dân về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp xây dựng NTM, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, lãnh đạo xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo; đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh của MTTQ và các đoàn thể quần chúng nhân dân; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Để chương trình đảm bảo tiến độ đặt ra, hàng tháng,, UBND xã đều tổ chức sơ kết, tổng kết về kết quả xây dựng NTM để đánh giá, rút kinh nghiệm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, t; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; biểu dương và động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, có cách làm sáng tạo để đạt các tiêu chí đề ra, điển hình như tiêu chí "Giao thông".

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong đó, nhân dân vừa là người thực hiệnlàm vừa là chủ thể được hưởng lợi,. cChính quyền xã đề ra chủ trương "kích cầu" hỗ trợ 35% kinh phí làm đường giao thông nông thôn và 30% kinh phí làm đường giao thông nội đồng đã tạo động lực, khuyến khích nhân dân đóng góp tiền của, tham gia hiến đất, phát quang bờ rào, giám sát thi công.

Nhờ cách làm linh hoạt, 100% đường giao thông nông thôn và 71% đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã đã được cứng hóa. Từ năm 2011-2017, Đức Bác đã huy động được trên 20 tỷ đồng để hoàn thành tiêu chí "giao thông"; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.700 ngày công và hiến hơn 7.000 m2 đất để làm đường.

Đến nay, sau 7 năm xây dựng NTM, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã như: Điện, đường, trường, trạm... được quan tâm đầu tư xây dựng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/người/năm. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhân dân ai nấy đều tự hào, phấn khởi trước những thành quả mà địa phương đạt được trong quá trình xây dựng NTM.

Phát huy thành quả đã đạt được và xXác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thời gian tới, xã Đức Bác tiếp tục hoàn thiện, củng cố, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, làm tốt công tác dồn thửa đổi ruộng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân và phấn đấu đưa địa phương trở thành thị trấn trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Lưu Nhung - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 231

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website