Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Tam Dương

Ngày đăng: 02/07/2018  - Lượt xem: 489

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng (khóa X), kinh tế nông nghiệp huyện Tam Dương đã có nhiều thay đổi tích cực, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung... Tam Dương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.
Mô hình sản xuất rau, quả an toàn trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ở thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương). Ảnh: Dương Chung

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp được thành lập, kiện toàn theo quy định; công tác tuyên truyền, vận động được tập trung với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần tích cực trong đầu tư, xây dựng và phát triển NTM. Qua đó, tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc tham gia xây dựng NTM.

Nhiều phong trào thi đua xây dựng NTM với các mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương trong huyện đã làm tốt công tác huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng NTM.

Qua công tác vận động, toàn huyện đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng để thực hiện đầu tư, nâng cấp đường giao thông. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công lao động xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Tam Dương đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế...

Theo đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện từng bước hiện đại; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhiều công trình được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, năng suất cây trồng hàng năm được tăng lên rõ rệt. Đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM và 2 xã (Hướng Đạo, An Hòa) đã hoàn thành 19 tiêu chí, huyện đang đề nghị UBND tỉnh xét đạt chuẩn NTM năm 2017.

Bên cạnh đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống trường học, y tế, xóa đói giảm nghèo. Chú trọng đến công tác văn hóa-xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Đến nay, hệ thống trường, lớp được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến năm 2017 đạt 92%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 42,6%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực y tế được tăng cường đầu tư, nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao thành công cho các cơ sở y tế vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được đẩy mạnh, các mô hình văn hóa được nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt. Toàn huyện hiện có 12 xã, thị trấn xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã; có 126/134 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa. Năm 2017, có hơn 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; hơn 89,6% thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn về văn hóa.

Đến nay, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo của huyện đạt 54,5%; điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,18% (năm 2008) xuống còn 2,66% (năm 2017); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 31,3 triệu đồng, tăng 22,8 triệu đồng so với năm 2008.

Phấn đấu đến năm 2019, Tam Dương trở thành huyện NTM. Để đạt mục tiêu đó, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các chương trình xây dựng NTM; khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc xác định mục tiêu, thứ tự ưu tiên các công trình hạ tầng và dịch vụ công trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, nhất là những xã vùng núi, vùng khó khăn.

Đặc biệt, tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, thông tin truyền thông; giải quyết tốt các vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường ở các vùng nông thôn.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 489

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website