Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Tường với công tác dồn thửa đổi ruộng

Ngày đăng: 29/05/2017  - Lượt xem: 1908

Thực hiện Nghị quyết 07 – NQ/HU ngày 15/12/2016 của Huyện ủy Vĩnh Tường về dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2016 – 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vị trí, vai trò của mình, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong đó dồn thửa đổi ruộng là nhiệm vụ trọng tâm.

Họp tiểu ban các khu dân cư xã Ngũ Kiên để thông qua chủ trương quy hoạch vùng dồn thửa đổi ruộng 

Ngay từ đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương của Huyện ủy về dồn thửa, đổi ruộng, phân công nhiệm vụ, triển khai các nội dung đến MTTQ cơ sở và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đóng góp thiết thực vàoviệc thực hiện kế hoạch của địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian đề ra.

Cán bộ Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động giải thích cho nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa của công tác dồn thửa đổi ruộng. Trong quá trình thực hiện, Mặt trận Tổ quốc phát huy dân chủ tiếp nhận ý kiến phản biện để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện từng bước trong kế hoạch một cách kỹ lưỡng, thận trọng tránh gây hiểu lầm dẫn đến khiếu kiện về sau.

Triển khai dồn thửa đổi ruộng được gắn với phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện: xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng và hệ thống kênh mương phù hợp đảm bảo tất cả các thửa ruộng đều thuận lợi về giao thông nội đồng và mương máng tưới tiêu; bố trí hợp lý phân loại từng vùng sản xuất;phát huy tiềm năng cũng như khắc phục khó khăn của từng vùng đất; bổ sung quy hoạch khu chăn nuôi tập trung vào quy hoạch dồn thửa đổi ruộng,..

Đến nay, các xã Ngũ Kiên, Cao Đại – hai đơn vị làm điểm của tỉnh phấn đấu hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng trong năm 2017 đã xây dựng được quy hoạch tổng thể đồng ruộng phục vụ dồn thửa đổi ruộng ở 100% các thôn, xóm. Dự thảo quy hoạch vùng dồn thửa đổi ruộng đã được phổ biến, giới thiệu và xin ý kiến của đại diện các hộ dân để điều chỉnh kịp thời, đến nay bản dự thảo quy hoạch đồng ruộng cơ bản hoàn thành.

Bằng sự quyết tâm của Đảng bộ huyện, sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tin tưởng thực hiện thành công chủ trương dồn thửa đổi ruộng trong năm 2017 cũng như những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV xây dựng quê hương Vĩnh Tường giàu đẹp, kinh tế phát triển bền vững./.

 

 

Tác giả: Tin: Văn Tiến Vững; ảnh: nguồn Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Vĩnh Tường - Số lần được xem: 1908

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website