MTTQ xã Liễn Sơn với chương trình xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 15/02/2017  - Lượt xem: 948

Xã Liễn Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Đông bắc của huyện Lập Thạch với diện tích tự nhiên 1.029.4 ha, với 1.886 hộ và 6.487 khẩu, toàn xã có 6 dân tộc cùng chung sống, có 2 tôn giáo đó là Phật giáo và Công giáo. Là một xã nghèo khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Thị trấn Hoa Sơn vào tháng 5/2008 theo nghị định của Chính phủ, hiện nay hệ thống giao thông, thủy lợi còn gặp nhiều khó khăn, 90% nhân dân sản xuất nông nghiệp là chủ yếu; hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và quy hoạch nên khó khăn cho công tác an sinh xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện nhưng ở mức độ chậm.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, thực hiện trong phạm vi cả nước liên quan đến trực tiếp đến mọi người dân nông thôn, mục tiêu của chương trình xây dựng Nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn.

Đảng ủy xã Liễn Sơn đã có Nghị quyết lãnh chỉ đạo UBND xã nhanh chóng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết theo đúng lộ trình. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về triển khai thực hiện theo Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Cùng với Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước để cùng nhân dân bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã Liễn Sơn thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để kịp thời đề xuất tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền để có những giải pháp, định hướng đúng với lòng dân. Những năm đầu mới triển khai còn gặp không ít những khó khăn, một số người còn cho rằng nhà nước đầu tư toàn bộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới; MTTQ và các tổ chức thành viên đặc biệt là vai trò của Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước là nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ đó huy động được sức người, sức của cho xây dựng nông thôn mới. Bà con nhân dân phấn khởi hưởng ứng hiến đất, hiến công, góp tiền để xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm thực hiện nhân dân trong xã đã hiến được 6.525 m2 đất mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; đã bê tông hóa được 6.5 km đường giao thông nông thôn, 2.3 km đường giao thông nội đồng, mở rộng và làm mới được 5,7 km đường. Thực hiện đề án phát triển mạng lưới giao thông nông thôn nhân dân đã đóng góp được 277,5 triệu đồng, điển hình là nhân dân thôn Thản Sơn và thôn Phú Xuân. Nhân dân thôn Đá Trắng, Dương Chỉ, Thắng Lợi đã góp công, góp của xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng giá trị 820 triệu đồng. Thôn Thản Sơn, Phú Xuân, Xuân Bái, Thắng Lợi, Vinh Quang đã đổ bê tông sân nhà văn hóa...

Đến nay, xã Liễn Sơn đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, xong dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính tri – xã hội, sự hưởng ứng của nhân dân đã phát huy được tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt các tiêu chí còn lại, phấn đấu năm 2017 xã Liễn Sơn về đích nông thôn mới./.

Tác giả: Nguyễn Xuân Sử - Nguồn: Uỷ ban MTTQ xã Liễn Sơn - Số lần được xem: 948

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website