Một Hợp tác xã điển hình tiên tiến theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày đăng: 24/11/2016  - Lượt xem: 1832

Nằm ở phía nam huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý- xã Phú Xuân có trụ sở chính tại Thôn Lý Hải; là HTX có quy mô toàn xã, gồm 03 thôn: Lý Hải, Lý Nhân và Dương Cốc, với 06 tổ sản xuất, tổng số 623 hộ và 2.460 xã viên. 100% hộ gia đình đều tham gia vào HTX; Tổng diện tích canh tác là: 147,8ha. Sản xuất hai vụ lúa và một vụ đông; trong đó sản phẩm lúa hàng hóa chiếm 95%; sản xuất cây vụ đông gồm: ngô nếp, ngô ngọt, ngô biến đổi gien, khoai tây, ớt, bí đỏ, hoa cúc, hoa hồng chiếm 80% trên tổng diện tích.

Mô hình trồng ớt của HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý xã Phú Xuân (Bình Xuyên) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Nguyễn Lượng

Trong những năm qua, từ khi có luật HTX năm 2012; được sự chỉ đạo của Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Nông nghiệp huyện Bình Xuyên, Đảng ủy xã Phú Xuân; Hợp tác xã được chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới từ 31/11/2014. Đăng ký ngành nghề kinh doanh đó là Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp bao gồm: Dịch vụ chỉ đạo sản xuất, khuyến nông, vận chuyển nội đồng, bảo vệ sản xuất, môi trường, làm đất, giống cây trồng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Tổng số tài sản cố định: 1.695.412.367đ; vốn điều lệ 1.604.550.000đ. Cơ sở vật chất, trụ sở, máy nông nghiệp của HTX tương đối đảm bảo để HTX hoạt động. Cơ cấu tổ chức của HTX gọn, nhẹ gồm Ban Quản trị, cán bộ kiểm soát, kế toán, thủ quỹ, tổ trưởng tổ dịch vụ…Tổng số 21 người thường xuyên làm việc tại HTX, có 05 người được đóng BHXH theo Luật HTX năm 2012.

Hàng năm, BQT HTX chủ động tham mưu cho UBND xã trong công tác chỉ đạo sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng thâm canh hai vụ lúa hàng hóa và một vụ  sản xuất cây vụ đông có giá trị cao như ớt, ngô biến đổi gien, các loại hoa… chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD sát với tình hình thực tế, phù hợp ở địa phương. tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương; bao tiêu sản phẩm cho xã viên; đưa mô hình cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động. Kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch.

Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, BQT HTX đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật HTX năm 2012, hướng dẫn của Liên minh HTX tỉnh khi thực hiện chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, tăng cường tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp. BQT HTX chú trọng tổ chức các loại hình dịch vụ cho xã viên, lấy lợi ích phục vụ xã viên làm mục tiêu phấn đấu; xác định hỗ trợ dịch vụ cho các hộ gia đình xã viên giảm được chi phí sản xuất, tăng được giá bán sản phẩm; góp phần tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình xã viên. Công tác thông tin, tuyên truyền về quyền và lợi ích, trách nhiệm của xã viên khi tham gia HTX; 100% hộ xã viên được biết và hàng nghìn lượt xã viên nắm được và thực hiện có hiệu quả.; Vận động thành viên tự nguyện làm đơn vào HTX; Góp vốn điều lệ 23/600, nộp sản phẩm cho HTX 8/8kg thóc/sào/năm, không có hộ nợ sản phẩm mới, tổng thu được bằng lượng 149,6 tấn, quy tiền = 953.215.530đ. Đặc biệt tuyên truyền, vận động thành viên, xã viên HTX dồn ghép ruộng đất, khoanh vùng cấy lúa hàng hóa tập trung, theo mô hình cánh đồng mẫu lớn; Hợp tác xã liên doanh, liên kết với công ty giảm chi phí trên đầu sào, đưa mô hình cơ giới hóa khép kín 4 khâu: làm đất, làm mạ khay, cấy máy, gặt máy; xã viên HTX chỉ trả chi phí  450.000đ/sào/vụ., tăng thu nhập cho thành viên HTX.

HTX tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện mô hình liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, Công ty, Viện nghiên cứu; Trung tâm khuyến nông tỉnh, trung tâm giống cây trồng của tỉnh, Công ty DKC, Phòng nông nghiệp huyện Bình Xuyên... triển khai các mô hình sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo Nhân Lý; tổ chức được 13 lớp tập huấn, 13 hội nghị tham quan đầu bờ về các mô hình trình diễn như: Mô hình xử lý gốc dạ, cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa hàng hóa, sử dụng phân bón vi lượng Nuvila, phân bón Lâm Thao…góp phần nâng cao năng suất lúa vụ xuân đạt từ 210-230kg/sào, diện tích lúa hàng hóa tăng lên 360ha/năm; tăng cường sản xuất ngô hàng hóa, ngô nếp, ngô ngọt phù hợp với nhu cầu của thị trường; mạnh dạn chuyển đổi diện tích khó canh tác sang trồng bí đỏ, khoai tây,  trồng hoa các loại đạt 66,5ha cho thu nhập cao gấp 10-25 lần so với sản xuất lúa, giải quyết việc làm ổn định cho 500 lao động trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, HTX tuyên truyền, vận động xã viên HTX tích cực tham gia thực hiện tốt một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo HTX tham gia BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã; nhất là phong trào hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới; xã viên HTX hiến được: 4000m2 đất làm đường nội đồng, góp 1.655 ngày công, đóng góp 300.000.000đ mua đất, đổ cấp phối đường nội đồng; vận động giải phóng mặt bằng được 16.500mđể đổ bê tông đường nội đồng dài 2500m; ngoài ra xã viên HTX góp tiền, góp của, góp công xây dựng các công trình phúc lợi, trường học, nhà văn hóa, sân chơi thể thao của xã, của thôn, góp phần quan trọng để xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015.

Hoạt động dịch vụ cho sản xuất, tiêu dùng được BQT HTX rất quan tâm như dịch vụ làm đất canh tác được cơ giới hóa khép kín từ khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch, tổng doanh thu 01 năm đạt 57.600.000đ; dịch vụ thủy lợi đưa nước đến chân ruộng cho xã viên đạt 110.000.000đ; dịch vụ cung ứng vật tư phân bón 1.554.000.000đ; dịch vụ giống cây trồng: 1.268.000.000đ; dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: 3.348.000.000đ… Doanh thu từ các loại hình dịch vụ năm 2015 đạt: 6.347.000.000 đồng; sau khi trừ chi phí lợi nhuận đạt: 189.828.000 đồng. Dự kiến lợi nhuận năm 2016 tăng 10% so với năm 2015. Từ kết quả sản xuất kinh doanh BQT HTX trích lợi nhuận để đóng BHXH cho 05 người với mức từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng một quý, đảm bảo chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH. Công tác tài chính thường xuyên công khai, minh bạch, dân chủ; hàng tháng, hàng vụ, hàng năm. Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện tại hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm. Công tác quản lý của HTX tổ chức khoa học, đầy đủ đúng nguyên tắc; mở hệ thống sổ sách cập nhật thu chi hàng ngày, hàng tháng và báo cáo kết quả công khai việc tổ chức thực hiện tại 03 hội nghị như: giao ban với Đảng ủy, UBND xã, Bí thư chi bộ và xây dựng phương hướng hoạt động của HTX trong tháng, quý, 06 tháng tiếp theo.

BQT HTX tích cực tuyên truyền, vận động xã viên HTX tham gia công tác xã hội, từ thiện do MTTQ cấp xã vận động như: tặng quà động viên tân binh tham gia Quân đội; quan tâm thăm hỏi gia đình đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ kinh phí các đoàn thể trong xã khi tổ chức Đại hội, các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, các hội thi, trích kinh phí tổ chức mừng thọ cho Hội NCT thọ 70-80-90-100 tuổi trở lên, thiếu niên cắm trại ngày tết, khai giảng các trường học hàng chục triệu đồng... Phối hợp các tổ chức đoàn thể tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 20/10 có quà tặng cho cán bộ phụ nữ trong HTX hàng năm; tổ chức hội nghị trao quà cho 11 ông bà được nhận  kỷ niệm chương của LMHTX Việt Nam trao tặng đã có thành tích vì sự nghiệp phát triển HTX: Tổng số tiền hỗ trợ = 12.000.000đ.

Từ kết quả trên HTX đã được các cấp, các ngành khen thưởng cụ thể: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Lê Thị Hương: được tặng 01 bằng khen của LMHTX Việt Nam và 01 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX; 03 bằng khen của UBND tỉnh; giấy khen của Liên minh HTX tỉnh ; giấy khen Sở nông nghiệp và nhiều giấy khen của UBND huyện, Huyện ủy, Đảng ủy xã, UBND xã và các ngành; được vinh dự cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh ; dự Đại hội Liên minh HTX toàn quốc; được Hiệp hội Nông nghiệp Việt Nam vinh danh là người lãnh đạo quản lý nông nghiệp, được nhận Cúp Vàng. Các ông, bà là quản trị viên, kế toán cũng được nhận giấy khen của các cấp, 07 ông bà được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX năm 2013 do Liên minh HTX Việt Nam tặng. Năm 2014 đã có 11 ông bà xã viên được nhận kỷ niệm chương của LMHTX Việt Nam trao tặng có thành tích xây dựng và phát triển HTX. Đối với tập thể  HTX đã được  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Cục trưởng cục trồng trọt về thăm mô hình HTX;  HTX được UBND tỉnh, Liên minh HTXViệt Nam, UBND huyện Bình xuyên tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Năm 2015 được Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua là HTX có thành tích đi đầu trong sản xuất nông nghiệp cụm 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.Năm 2016 được Bộ NN&PTNT tôn vinh là HTX tiêu biểu năm 2016. Đặc biệt năm 2016 được Uỷ ban MTTQ tỉnh lựa chọn là HTX tiêu biểu trong toàn tỉnh, đại diện cho các HTX tỉnh Vĩnh Phúc, giới thiệu để Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xét, duyệt và đăng trong cuốn sách giới thiệu 55 mô hình HTX tiêu biểu toàn quốc  « Những HTX kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016 » (Tại Quyết định số 1116/QĐ – MTTW- BTT ngày 14/11/2016).

Những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình phát triển mô hình HTX kiểu mới, giai đoạn 2014-2016 tại HTX Nhân Lý, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian từ năm 2014 đến nay, HTX rút ra được những kinh nghiệm:

- Phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở về triển khai Luật HTX năm 2012; BQT HTX phải đoàn kết, chủ động tham mưu đúng, trúng để cấp ủy cơ sở ra Nghị quyết lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời phải chủ động, thường xuyên nắm bắt thông tin kinh tế thị trường gắn với sản xuất hàng hóa những sản phẩm mà thị trường cần.

 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý HTX phải thực sự công tâm, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; tích cực học tập và nâng cao trình độ, sáng tạo, năng động, biết vận dụng chớp thời cơ, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự ủng hộ đồng tình của toàn thể xã viên, tạo được sự  tin tưởng của xã viên để họ yên tâm gắn bó với HTX đồng thời BQT HTX phải  biết lắng nghe, biết lựa sức mình, bám sát vào nguyên tắc, bản chất Luật HTX năm 2012 để tổ chức SXKD.

- Luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, biết chọn đối tác, xây dựng lòng tin với các đối tác, xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, bố trí phân công cán bộ đúng người, đúng việc, kiểm tra thực hiện công việc thường xuyên, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích trong thực hiện SXKD; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của xã viên, giải quyết thắc mắc kịp thời.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các hội nghị đầu bờ, tham quan học tập kinh nghiệm về ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ, tận dụng nhân lực lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho xã viên; đồng thời thực hiện tốt việc liên kết 4 nhà.

Tác giả: Nguyễn Thế Tích - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1832

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website