MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên - tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 07/11/2016  - Lượt xem: 1428

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Bình Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội đã tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, phúc lợi xã hội góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn trên địa bàn huyện.

Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm và quyền lợi của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Bình Xuyên phát huy tốt vai trò công tác mặt trận trong vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm bản thân trong xây dựng NTM, đồng thời, hướng dẫn Mặt trận cơ sở và tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi già nêu gương sáng”, “Tuổi trẻ Bình Xuyên chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp, thành lập, duy trì hoạt động của các nhóm nòng cốt trong vận động, duy trì những thành quả về xây dựng NTM ở các xã Tam Hợp, Hương Sơn, Tân Phong, Trung Mỹ, Phú Xuân, Thiện Kế, Quất Lưu và Đạo Đức. Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua phát động phong trào tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Từ phong trào nhận thức của người dân được nâng lên và tự nguyện đóng góp tiền của, đất đai, công sức cho xây dựng NTM. Điển hình như xã Hương Sơn, thực hiện tiêu chí làm đường giao thông nội đồng và giao thông nông thôn, có 65 hộ dân tham gia hiến 2.898m2 đất; đóng góp hàng trăm ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn, nghĩa trang nhân dân, công trình văn hóa, đình, chùa; ủng hộ hơn 100 triệu đồng, lắp đặt 110 bóng đèn chiếu sáng ở các trục đường chính..., trong đó điển hình như thôn Hoàng Oanh  đã hiến được 720 m2 đất. Xã Tam Hợp có 93 hộ hiến 2.233 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cùng nhiều ngày công lao động, tiêu biểu như: Thôn Ngoại Trạch II có 34 hộ hiến đất làm đường giao thông nội đồng với diện tích 1.229 m2. Xã Sơn Lôi vận động nhân dân tham gia hiến đất được trên 7. 600 m2 đất, đóng góp được hơn 300 triệu đồng để tu sửa đình làng, trên 60 ngày công cho việc tu sửa nhà văn hóa, trên 100 triệu đồng cho việc đầu tư thắp sáng điện công cộng… Đến nay, Bình Xuyên đã huy động được 2.454,08 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước 615,41 tỷ đồng; huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp 45,3 tỷ đồng; nhân dân đã đóng góp được 1.629,25 tỷ đồng, trên 10.000 ngày công lao động và hiến 43.000m2 đất, ngoài ra nhân dân còn tự đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng, chỉnh trang nhà ở, cổng, tường rào, vệ sinh nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, phát triển trang trại, xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống. Năm 2015, huyện Bình Xuyên tổ chức 25 lớp tập huấn về chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt, về mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, câu lạc bộ kinh doanh vừa và nhỏ, tập huấn về xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn kinh doanh, chuyển đổi nghề, giúp phát triển kinh tế gia đình cho nhân dân nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay. Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Xuyên có hàng nghìn lượt người dân được vay vốn với tổng dư nợ trên 210 tỷ đồng, trong đó, Hội CCB đứng ra tín chấp cho 1.680 hội viên vay với tổng dư nợ trên 31 tỷ đồng; Hội LHPN đứng ra tín chấp cho 5.996 hội viên vay với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên đứng ra tín chấp cho 1.087 đoàn viên thanh niên vay với số tiền trên 18 tỷ đồng; Hội Nông dân đứng ra tín chấp cho 4.430 hội viên với tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng…

Ngoài phối hợp tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo. Từ năm 2010 đến năm 2015, BCĐ “Ngày vì người nghèo” huyện Bình Xuyên rà soát, hỗ trợ sửa chữa, xây mới trên 100 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá trên 3 tỷ đồng.

Đi đôi với tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217; 218; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát của cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên trong vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, đến nay, huyện Bình Xuyên đã về đích NTM.

Với những kết quả đã đạt được, Bình Xuyên quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./. 

Tác giả: Trần Tiến Giang - Nguồn: Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 1428

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website