MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 09/11/2015  - Lượt xem: 983

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ tiên phong trong tuyên truyền vận động mà chủ động tích cực triển khai các hoạt động có tính chiều sâu để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm trên địa bàn tỉnh.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một  nhiệm vụ hết sức quan trọng và nhân dân là người được thụ hưởng phải làm chủ, phải là người trực tiếp tham gia. Đầu năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt giữa Chủ tịch UNBD tỉnh với lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện nhằm trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại buổi gặp mặt các đơn vị đã trực tiếp đăng ký các nội dung trực tiếp đảm nhận tuyên truyền và tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình của đơn vị về các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, các cá nhân tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức được trên 3.000 hội nghị với hơn 270.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tuyên truyền Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2020, các văn bản Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, liên quan đến xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về Chương trình, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục từng bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng.

Song song với công tác tuyên truyền, Uỷ ban MTTQ các cấp đã chủ trì cùng với các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức được trên 300 cuộc kiểm tra giám sát và phản biện xã hội về các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó MTTQ đã hướng dẫn, chỉ đạo các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác Mặt trận cơ sở chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát trên 1.000 cuộc tại các địa phương về các nội dung: Xây dựng thiết chế văn hoá; làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; các tiêu chí về môi trường, giáo dục, y tế, quỹ vì người nghèo… Qua đó MTTQ đã kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, từng bước góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo cho việc thực hiện các tiêu chí, tạo được sự ủng hộ và đồng thuận cao trong nhân dân.

5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình bằng nhiều hình thức như: hiến đất, hiến kế, hiến công, vật tư để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nghĩa trang, nhà văn hoá thôn, các khu vui chơi giải trí, các công trình công cộng, ước tính giá trị hàng ngàn tỷ đồng, điển hình như Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Tường phối hợp với UBND xã Tam Phúc huy động 2.324 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên làm mới 1,3km đường trị giá 1.350.000.000 đồng; trường trung cấp Kỹ thuật Tăng – Thiết giáp, dân quân xã Trung Nguyên, nhân dân xã Bồ Lý hiến 14.944m2 đất… có 7.034 hộ gia đình tham gia hiến trên 235.000m2 đất, phá dỡ 9.250m tường rào, đóng góp hơn 50 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động, tiêu biểu như: ông Nguyễn Văn Hiển, thôn Đồng Lạc 1, xã Đồng Văn (Yên Lạc) hiến 120m2 đất làm đường giao thông; ông Nguyễn Duy Lý, thôn Đông Lỗ 2, xã Trung Nguyên (Yên Lạc) hiến 420mđất làm sân thể thao; ông Nguyễn Duy Hưng, thôn Đoàn Thành, xã Triệu Đề (Lập Thạch) ủng hộ 75.000.000đ và 100m2 đất; ông Nguyễn Vũ Bằng, thôn Hòa Lạc, xã Tân Cương (Vĩnh Tường) ủng hộ 2.000.000.000đ; ông Đào Văn Khoa, xã Bắc Bình (Lập Thạch) hiến 1.500m2 đất.

Cùng với phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo và nhà ở dân cư. Đến nay, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 4.702 nhà với tổng số tiền trên 140 tỷ đồng; hỗ trợ trên 15.000 xuất quà giúp người nghèo lúc khó khăn; hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ con em hộ nghèo đi học. Tiêu biểu một số đơn vị như TP Vĩnh Yên đã vận động hỗ trợ và sửa chữa nhà cho trên 100 hộ nghèo, huyện Lập Thạch trích quỹ trên 100 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo khám chữa bệnh, con em nghèo đi học, huyện Yên Lạc trích quỹ hỗ trợ các hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất... Ngoài ra các khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hoá và tổng kết, bình xét vào dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm. 

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung Chương trình, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn xác định xây dựng nông thôn mới đã khó nhưng giữ gìn và bảo vệ phát huy càng khó hơn, chính vì lẽ đó MTTQ tỉnh đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo  triển khai thành lập các nhóm nòng cốt tại các xã đăng ký về đích nông thôn mới để duy trì bảo vệ và phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được, mỗi nhóm đều có nội quy và quy chế hoạt động phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động ở từng khu vực, từng nội dung, từng nhóm hộ gia đình..., kết quả từ năm 2013 - 2015, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thành lập được 72 nhóm điểm của tỉnh hoạt động hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua 3 năm triển khai các nhóm nòng cốt đã tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp tiêu biểu như: nhóm nòng cốt  thôn Phúc Cẩm - xã Văn Tiến; thôn Miêu Cốc - xã Trung Kiên (huyện Yên Lạc), vận động nhân dân tự đổ trên 1.000m nắp đậy cống rãnh, trị giá trên 200 triệu đồng; thôn Đình Tre - xã Thái Hoà; Thôn Vọng Sơn - xã Triệu đề; Thôn Vinh Hoa - xã Tử Du (huyện Lập Thạch) vận động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống điện đường giao thông thôn xóm;  thôn Hoa Đà - xã Bình Dương; thôn Phú Trưng Khê - xã Thượng Trưng (huyện Vĩnh Tường); thôn Chân Sơn - xã Hương Sơn; Thôn Trung Mầu - xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên); thôn Vân Tập - xã Vân Hội (huyện Tam Dương)... Từ hiệu quả hoạt động của các nhóm nòng cốt làm điểm, MTTQ các huyện, thành, thị đã chủ động triển khai thành lập các nhóm cấp huyện, đến nay tổng số đã có trên 500 nhóm được thành lập, huyện Yên Lạc đã thành lập 146/146 nhóm nòng cốt đạt (100%), huyện Sông Lô, Lập Thạch đạt (60%) các xã đã thành lập nhóm nòng cốt.

Với những kết quả đã được như trên,  phát huy vai trò của mình, trong thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, bằng những chương trình và hoạt động cụ thể chung sức xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả: Lan Anh - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 983

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website