Huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường khu dân cư

Ngày đăng: 21/11/2019  - Lượt xem: 567

Cùng với chú trọng đầu tư, tạo nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM), Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư” là một nội dung quan trọng đang được triển khai quyết liệt sẽ mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho người dân từ vấn đề môi trường.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã có 109/112 xã; có 4 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên), huyện Tam Đảo đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định trung ương... Điều đáng ghi nhận, sau 7 năm triển khai chương trình NTM, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người nông dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được trong chương trình xây dựng NTM, song song với sự phát triển KT- XH tốc độ cao, đã và đang là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Mặc dù tỉnh và các địa phương đã có nhiều giải pháp để từng bước cải thiện môi trường nông thôn như: Cấp nước sạch; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất và xây dựng cảnh quan, song đây vẫn là bài toán nan giải của nhiều địa phương trong tỉnh. Qua khảo sát thực tế ở một số nơi, các loại rác thải đổ tràn lan ra ao, hồ, kênh, mương, đồng ruộng... diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân và hủy diệt hệ sinh thái. Nhiều kênh mương, cống rãnh ở khu dân cư bị ô nhiễm vì các loại rác thải, nước thải xả thẳng ra môi trường không được xử lý triệt để. Cơ sở hạ tầng ở không ít khu vực nông thôn đầu tư chưa đồng bộ; có nơi đường làng ngõ xóm đã bê tông hóa lại chưa có rãnh thoát nước, hoặc đã có nhưng bị ách tắc, xuống cấp; hệ thống tiêu thoát nước không được khơi thông, không có nắp cống... Bên cạnh đó, bản thân các hộ dân chưa ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nên phần lớn các chất thải sinh hoạt của người, gia súc thải trực tiếp ra cống rãnh, thấm xuống đất qua những đợt mưa hoặc rửa trôi, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao.

Trước tình trạng đó, tỉnh Vĩnh Phúc chủ trương phải giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và coi đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Từ đó đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh”. Trong đó tập trung xử lý rãnh thoát nước tại các ngõ xóm trong các khu dân cư với phương châm: Không dự án hóa, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, do nhân dân trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện; nhà nước thực hiện chức năng quản lý, giám sát, hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật và nguyên vật liệu. Xác định đây là việc làm cấp bách, thiết thực và cụ thể nhất, tác động trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của người dân, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đi khảo sát thực tế và đề xuất của các sở, ngành chuyên môn, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo; UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện; MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức phát động phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nhân dân hưởng ứng và trực tiếp triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt chủ trương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã họp bàn, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường; đặc biệt là việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu vực dân cư; qua đó góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Việc phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư”, cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước thải, vệ sinh môi trường ở khu dân cư nhanh chóng hoàn tất. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh chịu trách nhiệm 2 huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch; Hội Cựu Chiến binh tỉnh chịu trách nhiệm thành phố Phúc Yên, huyện Tam Đảo; Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm 2 huyện: Vĩnh Tường, Sông Lô; Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm thành phố Vĩnh Yên; Hội Phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm huyện Tam Dương và Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh chịu trách nhiệm huyện Yên Lạc.

Đến nay, Ủy ban MTTQ 9/9 huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Phong trào tại địa phương và 8/9 huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân tham gia tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư do đồng chí Thường trực huyện, thành ủy làm Trưởng ban chỉ đạo. Thành viên gồm có Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, một số ban, ngành thuộc UBND huyện, thành phố. Đồng thời tổ chức phân công các thành viên BCĐ theo dõi và triển khai công tác tuyên truyền, họp bàn cách thức tổ chức thực hiện đến từng khu dân cư.

Tính đến ngày 10/10/2019, trên địa bàn tỉnh đã có 8/9 huyện, thành phố triển khai xây dựng mới được 41.763,3m cống rãnh thoát nước thải; vận động nhân dân đóng góp được gần 10 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện theo chủ trương của tỉnh; Tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền cơ sở tiếp tục tổ chức họp nhân dân tại khu dân cư đối với các địa phương nhân dân còn băn khoăn, chưa đồng tình, tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu ý nghĩa của phòng trào đồng thuận và tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch; Tổ chức vận động nhân dân đăng ký, ký cam kết tham gia thực hiện việc đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung, đặc biệt là tích cực tham gia việc duy tu, bảo dưỡng sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; Tăng cường tổ chức các đợt thi đua cao điểm với chủ để bảo vệ môi trường, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức họp dân bàn bạc, xây dựng quy chế, duy trì, phát huy hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước thải định kỳ hàng tuần, hàng tháng và coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Có thể nói, việc bảo vệ môi trường nói chung và xử lý, cải thiện hệ thống thoát nước thải ở khu dân cư nói riêng đang và sẽ góp phần tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại cho các vùng, nhất là khu vực nông thôn. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phong trào còn chủ động khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể, tích cực và ý thức cộng đồng của mỗi người, mỗi gia đình, từng bước đưa mức sống người dân lên xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh./.

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Hân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 567

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website