"Toàn dân chung tay loại bỏ rác thải nhựa"

Ngày đăng: 12/11/2019  - Lượt xem: 601

Đó là chủ đề của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư năm 2019 trên địa bàn tỉnh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. Thời gian tổ chức ngày hội sẽ diễn ra trong 1 ngày ở tất cả các khu dân cư, tập trung từ 1-18/11/2019.

Theo đó, các địa phương tổ chức tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, cuộc họp khu dân cư, trên pano, áp phích, khẩu hiệu ở khu trung tâm với nội dung: Lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn hoạt động giao lưu; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương.

Cũng nhân dịp này, các địa phương sẽ tổ chức xây dựng, khánh thành nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, các hoạt động về bảo vệ môi trường; biểu dương các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư phải đảm bảo trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức lãng phí và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

Tác giả: Hồng Nhật - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 601

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website