Vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 08/07/2019  - Lượt xem: 1294

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM ở địa phương.
Ủy ban MTTQ xã Tam Hợp (Bình Xuyên) vận động nhân dân tham gia xây dựng rãnh thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Ảnh Dương Chung

 

 

Tam Hợp là 1 trong 2 xã điểm về đích NTM đầu tiên của huyện Bình Xuyên vào năm 2013. Đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, phải kể đến vai trò nòng cốt của MTTQ xã trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng NTM và đối tượng thụ hưởng chính là nhân dân.

MTTQ xã tăng cường vận động người dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; chủ động phối hợp với các Ban công tác mặt trận, các hội, đoàn thể ở khu dân cư đến từng gia đình tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất,kinh doanh giỏi”, "Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... Qua đó, nhiều tiêu chí còn gặp khó khăn như môi trường, giao thông, văn hóa… đã được người dân chung tay, góp sức, góp của thực hiện thành công.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Hợp cho biết: "Trong chương trình xây dựng NTM, MTTQ xã cùng với chính quyền, các hội, đoàn thể vận động được 98 hộ hiến gần 2,900m2 đất ở, đất nông nghiệp để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, trong đó, gia đình ông Tô Vương ở thôn Đồi Chùa tự nguyện hiến 100m2 đất ở để xây dựng nhà văn hóa thôn, giúp người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao… Hiện nay, xã tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020. Một trong những nhiệm vụ MTTQ đang triển khai là vận động người dân tham gia xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường”.

Không chỉ ở Tam Hợp, mà MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đaã có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM bằng nhiều hình thức: Hiến đất, ủng hộ ngày công, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nghĩa trang, nhà văn hóa thôn, các khu vui chơi, giải trí, công trình công cộng…

Điển hình như: Nhân dân huyện Vĩnh Tường hiến hơn 77.000m2 đất, đóng góp gần 5.700 ngày công, hàng tỷ đồng tiền mặt; nhân dân huyện Bình Xuyên ủng hộ 2.454 tỷ đồng; đóng góp hơn 24.000 ngày công, hiến 42.000m2 đất… Để có được kết quả đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ các cấp chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc của nhân dân để đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề xuất với cấp ủy, chính quyền tìm hướng giải quyết, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Với mục tiêu đến hết năm 2019 phấn đấu có 100 số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn MTM và đến năm 2020, 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ cơ sở cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào "Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM"; tiếp tục duy trì và mở rộng nhóm nòng cốt xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh đã có 1.200 nhóm nòng cốt xây dựng NTM hoạt động hiệu quả trong các phong trào,tuyên truyền nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp…

Trong 2 năm gần đây, MTTQ các cấp cùng nhóm nòng cốt xây dựng NTM đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 800.000m2 đất, góp hơn 250.000 ngày công lao động và hơn 422 tỷ đồng; vận động nhiều gia đình tự nguyện tháo dỡ lều quán, mái che lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông; xây dựng hàng trăm nhà đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ vốn, con giống cho các hộ nghèo, hộ có người tàn tật để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh còn dưới 3%.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết:Xác định xây dựng NTM đã khó, nhưng giữ gìn và phát huy kết quả đạt được càng khó hơn, MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động, góp sức hoàn thành, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM. Từ đó, bộ mặt nông thôn được đổi mới, thu nhập và điều kiện sống của người dân được nâng cao; người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức mặt trận phát động.

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 1294

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website