Phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng Phúc Yên trở thành đô thị văn minh

Ngày đăng: 11/10/2018  - Lượt xem: 194

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Phúc Yên từ một đô thị nhỏ đã vươn mình hòa nhịp phát triển chung cùng sự phát triển của tỉnh và cả nước. Dù nhiều lần thay đổi địa giới hành chính để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ, song,Phúc Yên vẫn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, ngày 7/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 "Về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc". Đây là tiền đề quan trọng, là động lực để Phúc Yên tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị lên tầm cao mới.

Thị xã Phúc Yên chính thức được thành lập từ ngày 31/10/1905 với tư cách là thủ phủ của tỉnh Phúc Yên thời Pháp thuộc. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhân dân Phúc Yên luôn phát huy tinh thần yêu nước, căm thù giặc, sớm giác ngộ cách mạng, đấu tranh với kẻ thù. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng (thành lập ngày 13/2/1940), nhân dân Phúc Yên đã nhất tề đứng lên cùng với quân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ đất nước. Dưới dự lãnh đạo của Đảng, Phúc Yên bắt tay ngay vào củng cố, bảo vệ chính quyền, phát động phong trào tăng gia sản xuất, cứu đói... Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần thứ 2, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, nhân dân Phúc Yên cùng với nhân dân cả nước đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ nhưng hào hùng, oanh liệt của dân tộc, quân và dân Phúc Yên đã anh dũng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu, các cuộc càn quét của kẻ thù, cùng với cả nước làm nên chiến thắng vang dội, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp, mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc.

Hòa bình lập lại, cùng với nhân dân miền Bắc, nhân dân Phúc Yên phấn khởi bước vào xây dựng cuộc sống mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hòa bình, độc lập chưa được bao lâu, dân tộc ta lại bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quân dân Phúc Yên vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên cùng với nhân dân cả nước bước vào giai đoạn tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Phúc Yên đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương có đường giao thông thuận lợi, gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cận kề với thủ đô Hà Nội; thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là chủ trương thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nên đã có bước phát triển vượt bậc. Về kinh tế, Phúc Yên đã sớm triển khai quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tạo tiền đề để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Với lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi và môi trường đầu tư hấp dẫn, Phúc Yên đã trở thành “bến đỗ” của nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Hoạt động có hiệu quả của các Công ty Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Cùng với phát triển công nghiệp, Phúc Yên cũng khai thác tốt tiềm năng để đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch. Khu du lịch Đại Lải đã thu hút được nhiều dự án lớn, tạo diện mạo mới cho du lịch của thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất những sản phẩm có giá trị kinh tế cao phục vụ các đô thị và du lịch. Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch tích cực: Công nghiệp-xây dựng chiếm 95,01%; dịch vụ chiếm 4,48%; nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 0,53%. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được chú trọng. Hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư, từng bước hoàn thiện. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống nhân dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tập trung chỉ đạo, giải quyết những tồn tại, yếu kém đã chỉ ra; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, đi vào nền nếp; xuất hiện nhiều điển hình học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo được niềm tin đối với nhân dân.

Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc - Đây là niềm tự hào, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Phúc Yên, đồng thời đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống; song, cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển của thành phố trong tương lai. Phát huy những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đô thị... trong thời gian qua, Phúc Yên sẽ phấn đấu để trở thành đô thị loại II và từng bước xây dựng thành phố thông minh. Để thực hiện được mục tiêu quan trọng này, thành phố sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của “Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”, làm cơ sở để xây dựng thành phố Phúc Yên văn minh, hiện đại.

Hai là: Triển khai xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới của thành phố đã được phê duyệt; kết nối các đô thị nội thị Phúc Yên - Nam Viêm - Xuân Hòa - Đồng Xuân. Phát triển khu đô thị Xuân Hòa, Đồng Xuân thành một trung tâm phát triển giáo dục-đào tạo và dịch vụ cho sinh viên.

Ba là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Phúc Yên giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, tiến tới xây dựng Phúc Yên trở thành đô thị loại II.

Bốn là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch-dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Tập trung và huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế-xã hội. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Năm là: Thường xuyên quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng, xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; xây dựng bộ máy chính quyền thành phố năng động, liêm chính, vì dân. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đô thị, xây dựng Phúc Yên thành đô thị văn minh, hiện đại.

Với sự đồng thuận, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cùng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, tin tưởng rằng, những mục tiêu quan trọng của thành phố Phúc Yên sẽ sớm thành hiện thực.

Tác giả: Trần Thanh Hải - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 194

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website