Hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn

Ngày đăng: 10/10/2018  - Lượt xem: 206

Sau 5 năm (2013 - 2017) thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh đã triển khai xây dựng và hoàn thành 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh với quy mô liên xã. Bước đầu, các công trình đã phát huy hiệu quả, đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 30.000 hộ dân tại 20 xã theo thiết kế.

Gia đình ông Dương Thành Công, thôn Đồng Quán, xã Yên Dương (Tam Đảo) được sử dụng nước sạch từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch và VSMTNT. Ảnh: Trường Khanh
 

 

Chương trình nước sạch nông thôn giai đoạn 2013-2017 được thực hiện bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Để chương trình đạt kết quả tốt, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguồn nước cấp cho sinh hoạt có nguy cơ ô nhiễm cao, nhất là các kim loại nặng và cộng đồng dân cư tập trung có nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, trung tâm triển khai xây dựng 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với quy mô liên xã, gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Thái Hòa - Hoa Sơn, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày đêm; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Tứ Trưng - Ngũ Kiên,công suất thiết kế 2.530 m3/ngày đêm; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Hồng Phương - Liên Châu, công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Đại Tự - Phú Đa, công suất thiết kế 2.400 m3/ngày đêm và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên 12 xã: Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hòa, Nghĩa Hưng, Cao Đại, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thượng Trưng, Tuân Chính, Yên Lập, Tân Tiến, Lý Nhân với công suất thiết kế 8.000 m3/ngày đêm.

Để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, trung tâm phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch và UBND 20 xã triển khai dự án tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người, phát triển kinh tế-xã hội, những lợi ích đem lại của dự án, trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ công trình, từ đó, người dân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng, đấu nối, lắp đặt hệ thống sử dụng nước sạch từ công trình.

Các bước triển khai dự án được chuẩn bị chu đáo từ tư vấn khảo sát, thiết kế, phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng chưa kịp thời, quá trình lắp đặt đường ống chuyển tải nước trong khu dân cư gặp cản trở từ đường dân sinh bê tông hóa, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân cũng như phát sinh khác. Những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi công về tiến độ đăng ký đấu nối, lắp đặt đồng hồ, đóng góp kinh phí xây dựng và sử dụng nước sạch từ công trình. Ngoài ra, còn bộ phận người dân vẫn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quen việc dùng nước trả tiền nên vẫn sử dụng nước giếng đào, giếng khoan chưa đảm bảo vệ sinh.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai chương trình nước sạch nông thôn từ vốn vay Ngân hàng Thế giới trên địa bàn, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh đã đầu tư xây dựng vàhoàn thành 5 công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo cam kết, đã cấp nước tới 65% hộ dân tại các xã triển khai dự án, đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp theo Quy chuẩn Bộ Y tế (QCVN 02).

Nhằm tăng cường việc đấu nối sử dụng nước sạch của các hộ dân và phát huy hiệu quả chương trình, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh phấn đấu hết năm 2018 sẽ tuyên truyền, vận động các hộ lắp đặt, sử dụng nước bình quân ước đạt 80% số hộ tại các địa phương có công trình sử dụng nước sạch; phối hợp với UBND các xã thu kinh phí 10% tổng mức đầu tư của người sử dụng nước theo cam kết của chương trình và hoàn thành kế hoạch đề ra của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Công Tường - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 206

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website