Đích đến nông thôn mới không còn xa

Ngày đăng: 29/09/2018  - Lượt xem: 175

Sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới khang trang,hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững… Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hết năm 2020 có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Nhà máy nước sạch Liên Châu (Yên Lạc) đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Lượng
 

 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được từ khi thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 -2010, định hướng đến năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực; kịp thời ban hành những cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với các nội dung tiêu chí xây dựng NTM.

Trong 3 năm (giai đoạn 2016 - 2018), HĐND tỉnh tiếp tục ban hành 7 nghị quyết bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách; UBND tỉnh cụ thể hóa bằng 13 quyết định, nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo, thực hiện; đồng thời gắn trách nhiệm với mỗi tổ chức, cá nhân đặc biệt là người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị trong việc quản lý điều hành thực hiện. Tỉnh đã phân cấp, điều phối cho UBND cấp huyện thực hiện phân bổ, hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM theo cơ chế.Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ, lồng ghép thực hiện các dự án đầu tư.

Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM” từng bước đi vào thực chất, hiệu quả; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 2 huyện: Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên đang được Bộ NN&PTNT tổ chức thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 95/112 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó, có 83 xã được công nhận đạt chuẩn.

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng NTM đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn với trên 97% đường trục xã, đường từ trung tâm hành chính xã đến đường huyện; 85,6% đường trục thôn, liên thôn; 84% đường ngõ xóm và 76,3% đường trục chính giao thông nội đồng được cứng hóa; 94,7% kênh loại III được kiên cố hóa; hệ thống điện, hạ tầng bưu chính viễn thông được đầu tư đạt chuẩn ở 112 xã; 450/495 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 96/112 trung tâm văn hóa xã, 1.019/1.072 thôn có nhà văn hóa và sân thể thao đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân nông thôn.

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được nâng cấp, xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân. 100% số xã trên địa bàn tỉnh có nhà ở đạt chuẩn theo quy định…

Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển, trong đó, tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện, đúng hướng, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp đã hình thành, ngày càng được nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn từ 17,28 triệu đồng (năm 2011) tăng lên 31 triệu đồng (năm 2017); tỷ lệ lao động có việc làm ước đạt trên 91% và tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 theo tiếp cận đa chiều giảm còn 2,93%. Hiện, toàn tỉnh có 112 xã (100%) đạt tiêu chí về thu nhập và lao động có việc làm; 109/112 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Đối với các tiêu chí Giáo dục, Y tế, Văn hóa - xã hội và Môi trường đạt được những thành tựu quan trọng với 100% xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học phổ thông, bổ túc, trung cấp đạt trên 94%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt hơn 70%; đã có 112 xã (100%) đạt tiêu chí về Giáo dục, 110/112 xã (98,2%) đạt tiêu chí về Y tế, 111/112 xã (99,1%) đạt tiêu chí về văn hóa, 100/112 xã (98%) đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. An ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Cùng với tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM, các huyện trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM. Ngoài 2 huyện: Yên Lạc, Bình Xuyên được công nhận huyện NTM, 5 huyện còn lại đều đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, an ninh trật tự) và 1 chỉ tiêu (y tế) thuộc tiêu chí văn hóa - y tế - giáo dục; các tiêu chí còn lại đang được các huyện tập trung triển khai để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn theo kế hoạch.

Phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% (112/112) xã đạt chuẩn NTM, hết năm 2020 có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội trong tổ chức thực hiện.

Rà soát các chính sách hiện hành, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, hỗ trợ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã NTM, nâng cao tiêu chí huyện NTM; thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực chất, hiệu quả.

Tập trung thực hiên tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện Chương trình xây dựng NTM”; thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà nước đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”…

Tác giả: Mai Liên - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 175

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website