Kết quả xây dựng Nông thôn mới ở xã Ngọc Thanh

Ngày đăng: 10/09/2018  - Lượt xem: 732

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương từng bước đi vào thực chất, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, trong đó, MTTQ ngày càng thể hiện vai trò quan trọng thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tại xã Ngọc Thanh- thành phố Phúc Yên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp của chính quyền, bằng sự tâm huyết của những cán bộ Mặt trận và sự đồng thuận của nhân dân, đến cuối năm 2016, xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Ngọc Thanh là xã dân tộc miền núi duy nhất của thành phố Phúc Yên, có diện tích tự nhiên là 7.673,66 ha, trong đó đất nông nghiệp là 6.112,56 ha. Xã  Ngọc Thanh có 21 thôn với dân số là 12.454 người, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiến 46%. Để đạt được các tiêu chí về nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ xã Ngọc Thanh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới; kẻ vẽ và treo 252 pano, 163 tapno, 162 bangzon, phát 453 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn; cử cán bộ Ban công tác Mặt trận tới từng hộ gia đình vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể của mình (được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được thụ hưởng...) để nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, người dân trong xã đã đồng tình ủng hộ tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động; làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, chuyển đổi các mô hình kinh tế, trang trại, gia trại,...

Sau 6 năm triển khai, xã Ngọc Thanh đã huy động được hơn 274 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 67 tỷ đồng (chiếm 24,51%), huy động doanh nghiệp ủng hộ hơn 16 tỷ đồng (chiếm 6,13%). Toàn xã có 8/8 trường (THCS, Tiểu học và mầm non) đạt chuẩn Quốc gia, Trung tâm văn hóa - thể thao xã được xây dựng có tổng diện tích 1 ha, 20/21 thôn có nhà văn hóa đang được sử dụng và phát huy hiệu quả. Đã nhựa hóa và bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: 27,5/27,5km đường trục xã, đạt 100%; 24,45/43,11km đường trục liên thôn, đạt 56,71%; 24,07/46,96km đường ngõ xóm, đạt 51,25%; 13,22/25,59km đường giao thông nội đồng, đạt 51,65% (yêu cầu của tiêu chí đối với xã trung du là 50%) Toàn xã có 11/21 thôn văn hóa 5 năm liền, đạt 52,38%; có 82,2% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có hơn 100 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 94,40% và 92,23% số hộ xử lý chất thải bằng hầm biogas.

Cuối năm 2016, xã Ngọc Thanh đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới. Từ những kết quả đã đạt được cho thấy MTTQ xã Ngọc Thanh không chỉ góp phần vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn mà còn là nơi gắn kết giữa ý Đảng lòng dân, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

 

Tác giả: Hoàng Hưng - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 732

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website