Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thi văn minh"

Ngày đăng: 10/09/2018  - Lượt xem: 1206

Hai năm qua, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân huyện Sông Lô tích cực thực hiện, gắn với phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, từng nội dung của cuộc vận động đã đi sâu vào đời sống nhân dân, mang lại nhiều kết quả thiết thực.
Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện nhằm thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nổi bật như, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, đã động viên nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các mô hình như: chăn nuôi lợn, gà theo hướng an toàn sinh học, trồng cây ăn quả, rau màu...

Để người nghèo có thêm động lực vươn lên, công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm thông qua việc vận động, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ và xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, trong 2 năm 2016 và 2017, đã có 24 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng với tổng số tiền là 1.055 triệu đồng. MTTQ các cấp còn phối hợp tổ chức huy động các nguồn lực để trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bò sinh sản…, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Từ các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 4,37%, giúp các hộ nghèo có nơi ăn ở, ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2017, trên địa bàn huyện có 19.011 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 162/175 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa,

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công để xây dựng các công trình nông thôn mới. Toàn huyện đã hiến được 40.363m2 đất; đóng góp 25.700 ngày công và ủng hộ 7,065 tỷ đồng tham gia các công trình giao thông nông thôn, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã chủ trì hướng dẫn MTTQ các xã Đôn Nhân, Phương Khoan và Đức Bác tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả đảm bảo tỷ lệ theo quy định và đã có 13/16 xã về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể xây dựng một số mô hình và đang hoạt động có hiệu quả như: Mô hình bảo vệ môi trường trong đồng bào có đạo ở xã Đồng Quế; Mô hình đường hoa phụ nữ ở tất cả 17 xã, thị trấn; Mô hình không có ma túy ở 1 số xã, thị trấn..v.v..

MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt quy ước, hương ước địa phương; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ;  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khuyến học, khuyến tài; quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân giữ gìn, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống lây truyền dịch bệnh, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Cùng với đó, hoạt động giám sát của MTTQ các cấp huyện Sông Lô cũng đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nội dung công tác giám sát của MTTQ hàng năm đều bám sát những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm như: thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, chính sách BHYT, BHXH đối với hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện hòa giải ở cơ sở; thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Công tác bảo vệ môi trường…

Với những kết quả đạt được, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Sông Lô hiện đã đi vào nề nếp, đã thực sự khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

 

Tác giả: Bùi Thị Vân - Nguồn: Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô - Số lần được xem: 1206

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website