Thẩm định xét, công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng: 21/06/2018  - Lượt xem: 1008

Sáng 21/6/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020, Hội đồng tổ chức họp thẩm định xét, công nhận cho 6 xã thuộc các huyện Vĩnh Tường, Sông Lô và Tam Đảo đạt chuẩn NTM năm 2017.
Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Đức Chung
 

Theo báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới tại 6 xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường); Phương Khoan, Đôn Nhân, Đức Bác (Sông Lô); Đại Đình, Tam Quan (Tam Đảo), công tác tự đánh giá của xã, thẩm tra của cấp huyện và thẩm định do Đoàn Thẩm định của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Đến nay, các xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu kín về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, 100% thành viên hội đồng thẩm định đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận 6 xã trên đạt chuẩn NTM.

Tác giả: Bạch Dương - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 1008

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website