Thôn Đồng Núi đoàn kết xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 05/01/2018  - Lượt xem: 705

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chính vì vậy chương trình đã được đông đảo nhân dân ủng hộ. Thôn Đồng Núi, xã Vân Trục là một trong những thôn dân cư gương mẫu thực hiện hoàn thành và duy trì hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Thôn Đồng Núi có 117 hộ với 386 nhân khẩu, nhân dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây, con giống có năng suất, chất lượng cao và sản xuất. Đặc biệt với lợi thế là nơi đầu tiên sản xuất ra thanh long ruột đỏ, nhân dân trong thôn đã tích cực  mở rộng diện tích, tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây thanh long, đồng thời chú trọng phát triển sản xuất các loại cây trồng khác để nâng cao năng xuất cũng như giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Tính từ năm 2011, thực hiện dự án thí điểm trồng cây thanh long ruột đỏ, nhiều hộ gia đình trong thôn đã cải tạo vườn tạp, đất đồi để trồng thanh long, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Đến nay toàn thôn có 7,3 ha cây thanh long ruột đỏ với 18.400 trụ, trong đó đã cho thu hoạch 17.000 trụ. Năm 2017 cho thu khoảng 255 tấn quả với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng. Điển hình như hộ ông Trí Duyên có gần 6.000 trụ; hộ ông Huân có trên 3.000 trụ, hộ bà Liêm, ông Chính….Bên cạnh đó, thôn cũng phát triển chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Toàn thôn có 182 con trâu bò; tren 300 con lợn. Đàn gia cầm ổn định với hơn 2.500 con. Ngoài ra thôn cũng tập trung phát triển kinh doanh dịch vụ với các ngành nghề như: Say xát, dịch vụ nông nghiệp, xuất khẩu lao động. Năm 2017 tổng thu nhập toàn thôn đạt 9,7 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đàu người đạt 25 triệu đồng/người/năm.

Đời sống vật chất được nâng cao, người dân trong thôn cũng tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công, chỉnh trang nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Chỉ tính riêng năm 2017 trên địa bàn thôn có 75 hộ dân hiến 8.653m2 đất các loại để giải tỏa làm các tuyến đường giao thông nội thôn. Điển hình như hộ ông Xuân Thu hiến 563m2, hộ ông Giang Phương hiến 367m2. Nhân dân đã ủng hộ 752 ngày công lao động giải tỏa các tuyến đường tạo điều kiện cho nhà thầu thi công theo kế hoạch. Ngoài ra đã có 10 hộ gia đình chỉnh trang, xây mới nhà ở, tu sửa và xây mới hệ thống chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Nhân dân trong thôn cũng đoàn kết đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa. Thôn luôn chú trọng vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Năm 2017 thôn có 104/116 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 89,6%.  Góp phần giữ vững và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới của thôn Đồng Núi nói riêng, Vân Trục nói chung.

Tác giả: Tin, ảnh: Nguyễn Loan - Nguồn: Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 705

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website