Tổ dân phố Trà 1 chung sức xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh

Ngày đăng: 08/06/2017  - Lượt xem: 1871

Tổ dân phố Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên có 232 hộ dân gồm 913 khẩu, 11 tổ liên gia, diện tích đất canh tác 38,5ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 5 mẫu, 5 sào, lao động nông nghệp có 142 lao động, xây dựng 155 lao động, làm việc ở các công ty, doanh nghiệp 135 lao động, buôn bán, dịch vụ có 65 lao động. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được nhân dân trong tổ dân phố hưởng ứng và tham gia tích cực đem lại hiệu quả thiết thực cho các hộ gia đình trong tổ dân phố.

Trên cơ sở nội dung của Cuộc vận động, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể Tổ dân phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, gắn 5 nội dung của cuộc vận động vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự của địa phương, trong đó tập trung vào thực hiện quy ước, hương ước, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng Tổ dân phố không có tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy…

Nhân dân trong Tổ dân phố luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đời sống nhân dân được cải thiện, hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm. Năm 2016,  có 114 hộ giàu, tăng 16 hộ; số hộ khá tăng nhanh, nhiều hộ đã sắm được xe ôtô con, số hộ nghèo giảm còn 9 hộ; truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái được duy trì thực hiện tốt, thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong các ngày lễ, tết, những ngày kỷ niệm của đất nước, của dân tộc; tặng quà các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn... Việc vận động ủng hộ các loại quỹ đạt kết quả cao, trong đó, quỹ “Vì người nghèo” vận động được 1.485.000 đồng; quỹ “Cứu trợ thiên tai” vận động được 1.395.000 đồng; quỹ Đền ơn, đáp nghĩa vận động được 1.420.000 đồng; quỹ Khuyến học vận động được 1.400.000 đồng; quỹ Ủng hộ trẻ em tàn tật vận động được 1.485.000 đồng... Việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chấp hành pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu.Quy chế dân chủ, các quy định, quy ước, của địa phương, cơ sở được thực hiện nghiêm chỉnh. Tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý bị loại bỏ, tổ dân phố không có người buôn bán, sử dụng chất ma túy, chất nổ... không có trường hợp nào theo đạo lạ, nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chỉ thị của cấp trên về công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị. Tổ dân phố có câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Chi hội phụ nữ ra mắt câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, chăm lo sức khỏe, bảo vệ trẻ em, tuyên truyền, vận động được 180 gia đình tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 77%; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quan hệ ứng xử trong Tổ dân phố, trong từng gia đình được thực hiện tốt. Việc bình xét, tặng danh hiệu gia đình văn hoá, tổ văn hoá hàng năm được thực hiện dân chủ, nghiêm túc coi trọng về chất lượng.Năm 2016 có 223/232 hộ gia đình (96%) đạt gia đình văn hóa. 100% trẻ em đến tuổi đi học được đến trường, không có trẻ em bỏ học.Công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, nói không với thực phẩm bẩn được quan tâm thực hiện tốt.Bảo vệ, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp được nhân dân quan tâm nhắc nhở nhau thực hiện. Với khẩu hiệu tuyên truyền: “Sạch nhà, sạch bếp, sạch đường, ngõ khu phố”. Thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” các tổ liên gia thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình hàng ngày thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định, hàng tuần làm công tác vệ sinh môi trường, sạch sẽ đường, ngõ phố… Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh được Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia, công tác hòa giải ở cơ sở đạt được những kết quả cụ thể được nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016 vừa qua nhiều tổ chức và cá nhân trong tổ dân phố được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Nhờ thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, nhân dân tổ dân phố Trà 1 phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế,  thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1871

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website