Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc phát huy vai trò của Nhóm nòng cốt tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 19/05/2017  - Lượt xem: 2928

Để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức dân và các nguồn lực, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mô hình “nhóm nòng cốt” tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang lại những kết quả khả quan.

Với phương châm người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc đã hướng dẫn thành lập 146 nhóm nòng cốt cộng đồng ở 146 khu dân cư với các thành viên tự nguyện tham gia. Mỗi nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới được hình thành từ 10 đến 13 thành viên, bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các hội đoàn thể như: Phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, nông dân, người cao tuổi...  Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới,tham gia thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chung sức, chung lòng, hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia cùng các nguồn vốn đầu tư của nhà nước xây dựng đường giao thông, đường nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng; hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, có hộ hiến hàng trăm m2 cho xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình hiến đất làm đường, nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ, giải tỏa công trình, cây cối, hoa màu của gia đình để giao lại diện tích cho địa phương. Nhân dân đã tham gia hơn 200.000 ngày công lao động làm giao thông, thủy lợi, rãnh thoát nước… Tính đến nay tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện do nhân dân đóng góp với số tiền: 2.709,33 tỷ đồng, hiến 63.322m2 đất. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ: 96,07 tỷ đồng; Vốn lồng ghép và huy động dự án khác triển khai trên địa bàn: 93,32 tỷ đồng.

Cùng với phong trào hiến đất, làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp chính đáng, được quần chúng có đạo tích cực tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chăn nuôi nâng cao năng xuất, chất lượng trên một đơn vị canh tác; phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, hỗ trợ  trên 3.000 lượt hộ nghèo về giống, gia súc gia cầm, vốn vay sản xuất và trợ cấp khó khăn cho các hộ. Hỗ trợ nhiều em học sinh nghèo vượt khó học giỏi… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái được quan tâm, các chế độ chính sách xã hội đảm bảo 100% cho người được hưởng chế độ, đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa 130 nhà tình nghĩa, 14 nghĩa trang liệt sỹ, tặng 1.780 sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ VNAH; ủng hộ xây dựng các loại quỹ chất độc màu da cam được trên 400 triệu đồng, ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo được trên 1,8 tỷ đồng, xây dựng 571 nhà đại đoàn kết trị giá trên 6 tỷ đồng, ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện được gần 600 triệu đồng. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được phát triển.Phong trào xây dựng GĐVH, LVH, ĐVVH được triển khai tích cực; 16/16 xã có thiết chế văn hóa xã, thôn đạt chuẩn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được trú trọng, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh được tăng cường đầu tư, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch ngày càng được quan tâm, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả, đã có 17/17 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Lao động và giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%. Kinh tế - xã hội của huyện luôn có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế đó có sự chuyển biến tích cực, năng suất cây trồng, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, giá trị sản xuất bình quân đầu người đều tăng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. MTTQ và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;“Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…

Kết thúc năm 2015, huyện Yên Lạc được tỉnh công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đã được Chính phủ tặng Danh hiệu Huyện Nông thôn mới, tặng cờ thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng nhất lần thứ 2.

Có thể nói, nhóm nòng cốt tuyên truyền và bảo vệ thành quả nông thôn mới của huyện Yên Lạc có vai trò rất lớn trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là về nhà ở, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, môi trường, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Tác giả: Nguyễn Khoa Văn - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc - Số lần được xem: 2928

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website