Vĩnh Phúc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

Ngày đăng: 02/08/2016  - Lượt xem: 1811

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Hàng Việt Nam là sản phẩm hàng hoá được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam; không phải hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là vận động hết thảy mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam dành sự ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài có chất lượng, giá cả, công dụng sản phẩm tương đương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đóng góp cho ngân sách nhà nước. “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” không phải là hành vi phân biệt đối xử đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của đất nước, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 4/4/2016, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BCĐ, về việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016. Kế hoạch được xây dựng với 4 nội dung: Một là, công tác tuyên truyền; hai là, tổ chức đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng; ba là, công tác quản lý nhà nước; bốn là, tăng cường giám sát, kiểm tra và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

Trong kế hoạch Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các sở,  ngành, đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 1811

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website